Reser.se » Resmål » Europa » Italien » Historia

Historia

Den italienska staten har sin början i det storrike som skapades av mängder med småstater år 1861. Men områdets historia, före det blev det officiella landet Italien, går långt tillbaka i historien. Varje region har sin särart och sin historia full av myter och berättelser. Här finns också det som en gång var världens absoluta maktcentrum – staden Rom.
 
Den legendariska historien om Roms begynnelse är vida känt. Staden lär ha byggts på sju kullar av en av de bröder, Romulus, som uppföddes av en varginna. Året lär ha varit 721 före kristi födelse. Under flera hundra år var sedan staden Rom huvudstad för Kungariket Rom följt av republiken Rom och slutligen det mäktiga Romerska Riket. Mängder med ruiner vittnar om de mäktiga palats som då smyckade staden.
 
Rom överlevde Romerska rikets fall. Katolska kyrkan gav staden en ny uppgift – som huvudstad för den kristna religionen. Idag är grannstaden/staten Vatikanstaten det globala centret för den katolska tron.
 
Medeltiden var en mörk tid för kultur och vetenskap. Kyrkan hade en stark makt, inte minst i Italien. Men det var faktiskt här, i Florens och på andra orter runt om i Italien, som renässansen påbörjades. Perioden är signifikant för världsutvecklingen. Det var då som de gamla antika lärorna togs upp på nytt för att försöka förstå världen omkring oss. Allt tog sin början under 1300-talets Italien, som kom att bli en av ljuspunkterna i Italiens rika kulturhistoria. Bland de stora mästarna inom renässansen finns Michelangelos, da Vinci, Giotto, Boccaracci, Mirandola och Brunelleschi. Alla har de blivit odödliga tack vare sitt nyskapande tänkande och mängder med verka av dem finns att skåda i deras forna hemland.
 
Under 1920-talet blev den italienska fascismen vida (ö)känd. Det fascistiska partiet leddes av Benito Mussolini, som lyckades ta makten i landet. Fascismen står för ett odemokratiskt styresskick där individen är underställd staten. Mussolini behöll makten till och med andra världskriget då han samarbetade med Hitler. Han kom att kallas el Duce. Efter Tysklands och axelmakternas förlust försökte han fly landet, men tillfångatogs och arkebuserades för att slutligen skändas av en hatfull folkmassa.
 
Den notoriska maffian har sitt ursprung på Sicilien och grundades någon gång på 1860-talet. Den interna strukturen i maffiavärlden påminner starkt om det gamla romerska maktstrukturen och har på Sicilien inte en enbart negativ laddning. Benämningen på maffian på Sicilien är Cosa Nostra, vilket betyder vår sak. Den började som ett försök att ena bönderna på ön när området befann sig i politiskt kaos. Idag är Costra Nostra en internationellt organiserad verksamhet med fokus på affärsområden som heroin och vapen.