Reser.se » Resmål » Europa » Ungern » Historia

Historia

Ungern bosattes år 896 e. kr. Det räknas som ett av Europas äldsta riken. På medeltiden kontrollerade Ungern mer territorium än exempelvis Frankrike, och hade tredje störst population i hela Europa. Árpád hette ledaren som enade alla de ungerska stammarna. Ungrarna var en stor militär makt i Europa på den tiden, och deras plundringståg nådde så långt som nutidens Spanien.
 
År 995 förlorade de dock slaget vid Lechfeld, och det signalerade slutet för de härjningstågen. De olika stammarnas förbindelser försvagades genom detta nederlag, och Stefan I tog chansen att ena landet under sin flagga, som ett kristet och för tiden modernt land. Den egentliga kungen Géza och en del stammar gjorde motstånd – de ville behålla den gamla ordningen. Géza dog år 997, och Stefans farbror Koppány tog upp kampen i stället. Stefan vann till slut och lät avrätta sin farbror.
 
Stefan kröntes i december år 1000 och han hade godkännande från påven Sylvester II. Stefan hade 6 år senare eliminerat allt tänkbart motstånd till hans tron, och började nu reformera landet. Han omorganiserade Ungern till en västerländsk feodal stat, med bland annat påtvingad kristendom i sin agenda. Resultatet blev ett väldigt starkt kungadöme, som verkade ogenomträngligt från anfall utifrån. Kroatien föll år 1091 i Ungerska händer.
 
Tiden fram till 1200-talets mitt blomstrade landet. Kung Coloman (kung 1095-1116) var väldigt långt före sin tid och stoppade häxjakten i landet genom att säga: ”Eftersom det inte finns några häxor så ska inga fler utredningar eller rättegångar hållas”.
 
År 1241-1242 blev landet invaderat av mongolerna. Historiker uppskattar den totala förlusten av människoliv till runt 2 miljoner under invasionen. Mongolerna var synnerligen hänsynslösa, och Ungrarna, som var rädda för fler liknande invasioner, byggde upp massvis med stenfort och borgar i landet. Detta skulle visa sig väldigt användbart när ottomanerna inledde sitt fälttåg i Europa på 1500- och 1600-talet. Byggnationen av fortifikationerna bekostades med statskassan, och kungen tog lån från de feodala landherrarna, och detta försvagade kronans makt i landet.
 
Ungerns förfall började i slutet av 1400-talet. Politiskt kaos blandat med långa år av krig försvagade landet, och de käbblande landherrarna gjorde at landet var oenigt och svagt. Ottomanerna, bland andra, erövrade delar av landet under det ottomanska kriget (1526-1699). Till slut ”befriade” Österrike Ungern från ottomanerna år 1718. Ungern blev en del av det österrikiska imperiet, men efter att det försvagades blev de ett land istället. De blev Österrike-Ungern och det skedde 1867.
 
Österrike-Ungern delades upp igen efter första världskrigets slut, och Ungern blev en egen republik. Ungern deltog i andra världskriget, och hjälpte bland annat Tyskland att invadera Jugoslavien. Landet blev en kommunistisk stat under åren efter andra världskriget – mellan 1947 och 1989. Idag kallar man Ungern för den tredje Ungerska Republiken, och nationen gick med i EU år 2004. Ungern är idag ett land som är på god väg mot att bli ett i-land, de har bra ekonomi och en demokratisk regering.