Reser.se » Resmål » Europa » Bulgarien » Historia

Historia

Dagens Bulgarien – som ett enskilt land – har en historia som tar sin början år 681 e. kr. när det Storbulgariska Riket föll ihop. Historien bakom själva området sträcker sig mycket längre bak, eftersom man hittat lämningar från runt 6,000-5,000 f. kr. I en av gravarna hittades mer guld än vad som hittats i hela världen i övrigt från samma period.
 
Under årtusendena har folkslag kommit och gått. Trakerna levde i området tills de antingen drevs ut av hunner, goter, kelter eller sarmater – eller blivit omvända och upptagna i grekisk, romersk eller slavisk kultur och religion. Efter trakerna dominerade slaverna landet, runt år 500 e. kr. Efter slaverna kom bulgarerna, som grundade det som skulle bli det Storbulgariska Riket – det grundades år 632. Efter ett krig med bysanterna som de vann år 680 skrev de bägge länderna under ett avtal om att Bulgarien fick bli ett självständigt land. Avtalet skrevs under år 681.
 
Det första Bulgariska Imperiet ingick en pakt med bysanterna i början av 700-talet. De kom överens om att gå samman mot araberna som kom från södern. Pakten lyckades övervinna arabernas invasionsförsök.
 
Bulgarien växte mer och mer under tsar Simon den Store, som härskade mellan 893 och 927. Han erövrade hela det område som idag är Rumänien och även östra delen av Ungern. Serbien blev en stat som var helt beroende av Bulgarien. Simons dröm var att erövra hela det bysantinska riket och bli stortsar över Bulgarien och romarna. Som längst sträckte sig hans rike bara några tiotal mil ifrån huvudstaden i det bysantinska riket, Konstantinopel. Hans vision blev dock aldrig verklighet.
 
100 år senare befann sig Bulgarien under bysantinskt styre, men landet hade ändå ganska mycket friheter. 1185 revolterade den blivande tsar Peter II mot det bysantinska styret, och grundade det som kallas det andra Bulgariska Imperiet. Detta rike skulle vara i lite mer än 200 år, innan de ottomanska turkarna erövrade det år 1396. 1876 revolterar till slut bulgarerna efter nästan 500 års ockupation. Upproret var mycket dåligt planerat och genomfört, och ottomanerna slår snabbt ner det – och bränner och förstör flera byar. Tiotusentals oskyldiga dör, och detta skapar ett ramaskri genom hela Europa. Ryssland ser sin chans att slå till mot det ottomanska riket, och ger sig ut i krig mot dem. Tillsammans med bulgarerna har de vid 1878 befriat större delen av Bulgarien.
 
Det första balkankriget bryter ut 1911, då Bulgarien tillsammans med Serbien och Grekland anfaller ottomanerna. Montenegro hjälper även till. Oenigheter om hur de nya territorierna ska fördelas leder till att Bulgarien hamnar i krig mot Serbien och Grekland. Bulgarien förlorar till slut och får ge upp stora landmassor.
 
Bulgarien stred i första världskriget på Österrike-Ungerns och Tysklands sida, och under andra världskriget höll landet sig neutralt. Bulgarien var ett kommunistiskt land mellan 1944 och 1990, men har nu infört demokrati och en kapitalistisk marknadsekonomi. 1990 bytte kommunistpartiet namn till socialistpartiet, och är nu en del av en koalitionsregering som styr landet. År 2007 gick Bulgarien med i EU.