Reser.se » Resmål » Europa » Turkiet » Historia

Historia

Dagens Turkiet var ett viktigt geografiskt område redan under forntiden och under antiken. Området är ett av de äldsta, kontinuerligt bebodda, områdena i världen. Bland annat ligger den, från Iliaden och filmen, berömda staden Troja i dagens Turkiet.
 
Områdets första större rike var hettiternas, från 1700-talet till 1200-talet före Kristus. Hettiterna utvecklade en kultur från centrala Anatolien, halvön där Turkiet idag ligger. Senare blev frygierna de som dominerade i området tills deras rike krossades av kimmerierna runt 600 år före Kristus.
 
Och så här fortsatte det, grekerna härjade ett tag och några armenska folkslag, tills romarna tog över under kejsaren Konstantin den store. Konstantin valde nuvarande Istanbul till huvudstad för det västromerska riket varpå det kom att kallas Konstantinopel. Efter västromerska rikets fall blev staden Bysantinska rikets huvudstad.
 
Sedan gjorde turkarna själva revolution, övargav sina nomadiska rötter, och bosatte sig permanent i landet. Sedan fanns en tid då mongolerna styrde landet innan det blev det Osmanska riket under 1300-talet.
 
Osmanska riket fanns i över 600 år, ändra fram till tidiga 1900-talet och landet samspelade med både västliga och östliga kulturer under tiden. Osmanska riket är enligt många det första riket som hade viss religionsfrihet. Det var länge det största riket i världe, även om dess storlek varierade hela tiden. Riket förde många krig mot vad som idag är Balkan och Baltikum och förlorade på det sätt mycket land i längden. De gick sedan in i första världskriget allierade med Österrike-Ungern och Tyskland, de så kallade centralmakterna, som gick förlorande ur kriget.
 
Efter krigets slut delade segermakterna upp Osmanska riket vid Freden i Sèvres. I uppdelning blev Istanbul ockuperat och turkarna gjorde revolution för att skapa dagens republik Turkiet. År 1923 kom ett internationellt erkännande av staten och officiellt utropades Ankara som huvudstad den 29 oktober 1923.
 
Staten Turkiet, och den geografiska platsen för landet har alltså varit med om många kulturer under lång tid. Turkiet är därför ett speciellt land med en kulturell mix på gränsen mellan Europa och Asien.