Reser.se » Resmål » Europa » Portugal » Historia

Historia

Landet har en rik och lång historia. Arkeologiska fynd visar på att Portugal har varit befolkat i över en halv miljon år, från den paleolitiska tiden. Portugal har sett flera olika folkslag komma och gå. Strax före Kristus födelse var landet under stort inflytande från kelterna. Det var här som landet fick sitt nuvarande namn, Portugal, som betyder ”den keltiska porten”. I början av 1000-talet var hela den iberiska halvön under moriskt styre. Men precis som i Spanien slogs morerna tillbaka och vid 1200-talets början var Portugal återigen självständigt med samma gränser som i dag. Detta kom att bli en viktig vändpunkt för Portugal som nu växte till att bli en stormakt. Landet skrev en pakt med England, som också var beroende av sjöfart, och började söka efter kolonier.
 
De första kolonierna grundades på andra sidan Medelhavet, i Marocko. Med en uppsjö av upptäckare expanderade Portugals rike att omfattas i flera kontinenter. Brasilien koloniserades och kom att bli en av Portugals viktigaste kolonier och är i dag det största landet utanför Portugal som talar portugisiska. Under 1500 talet korsade Bartolomeus Diaz Afrika, och Vasco da Gama fann, till skillnad från Christofer Columbus, den rätta vägen till Indien då han nådde dagens Calcutta. Men kanske allra mest känd är Magellan, som kom att bli den första att segla jorden runt. Denna tid av kolonisation följdes av en mörk era av stridigheter och ekonomiska svårigheter. Under 1600-talet kom Portugal att förlora större delen av sina kolonier. Vändpunkten kom i och med upptäckten av guld och diamanter i Brasilien i början av 1700-talet. Ett uppsving i ekonomin kan skådas än i dag då mycket av inkomsterna kom att användas till att bygga storslagna konstruktioner. Under 1800-talet blev många av världens kolonier självständiga, så även majoriteten av Portugals.
 
Första halvan av 1900-talet kom att kännetecknas av politisk orolighet då monarkin störtades och ett flertal olika statsöverhuvuden satt vid makten, den mest kände Salazar. Liksom Sverige höll sig Portugal neutrala under flera av Europas konflikter, så som spanska inbördeskriget och andra världskriget. Under andra halvan av 1900-talet skedde flera vikiga händelser, utrikespolitiskt förlorade Portugal sina sista kolonier, bland annat Goa i Indien, Angola i Afrika, Timor i Asien och Kap Verde öarna. Samtidigt gick Portugal med i transnationella organisationer som NATO, FN och Portugal var en av de första länderna att ansluta sig till EU liksom EMU. Inrikes skedde ett flertal militärkupper som senare kom att bli utbytta mot mer demokratiskt valda politiker.
 
På senare tid har Portugal främst blivit uppmärksammat för Världsutställningen i Lissabon 1998, problematiken med invandring från Brasilien, kidnappningen av flickan Madeleine samt de Europeiska mästerskapen i fotboll 2008.