Reser.se » Resmål » Europa » Malta » Historia

Historia

Maltas historia innehåller välkända slag, häftiga vändningar liksom åtskilliga celebriteter. Ön har varit befolkad i över 7 000 år och arkeologiska utgrävningar visar att araber, sicilianare men även greker tidigt var på ön, som även omnämns i Odyssén. Fenicierna räknas dock som de första regenterna och de tog över ön ett par århundraden före Kristus och Malta kom då alltså att bli en del av Kartago. Men Romarna var intresserade av ön och under det berömda andra puniska kriget förlorade fenicierna ledare Hannibal ön till Romarriket. Bibeln nämner även Malta - Paulus gör ett besök till ön.
 
Östgoterna kom att ersätta Romarna och under Medeltiden kom Malta att tillhöra det Bysantinska riket. Araberna, som lät ön blomstra ekonomiskt och kulturellt sett, blev utmanövrerade av Normanderna runt 1000-talet. Araberna blev nu utvisade och mycket av kulturen försvann. Dock bidrog Normanderna med den rödvita flaggan som består ön i dag. Malta tillhörde under denna tid Konungariket Sicilien men blev snabbt skiftat till det spanska herraväldet.
 
Då Karl V oroade sig över att turkarna skulle ta över Europa beordrade han riddarna ur Johannesorden att bilda en utpost på Malta. Riddarna, som bytte namn till malteserriddare, stod emot ett flertal attacker från turkarna under 1500-talet och under denna tid byggdes den stora fästningen Valletta, som i dag är platsen för huvudstaden. Men malteserriddarna fann sin överman i Napoleon, som invaderade ön år 1798. Det franska styret kom dock att bli rekordkort. Med Lord Nelsons hjälp besegrade britterna fransmännen och detta kom att bli startskottet för ett brittiskt styre.
 
För britterna kom Malta att bli en viktig koloni i många avseenden. Malta fungerade länge som en transitpunkt för fartyg genom Suez-kanalen. Under andra världskriget var Malta en av britternas viktigaste utposter och en viktig komponent i kriget om norra Afrika. Axelmakterna insåg detta och bombade Malta hårt. Efter krigets slut premierades landet av britterna med en Georgskors på sin flagga. Vid denna tid startade även en utdragen process om självständighet, något som Malta fick så sent som år 1974.
 
Medlemskap i den Europeiska Unionen fick landet år 2004 och Malta har även infört Euron. Landet har under det senaste århundradet upplevt en stor ekonomiskt uppsving som påverkat populationsökningen. Detta har i sin tur lett till att många Malteser emigrerat. De flesta är i dag bosatta i Australien, USA och Storbritannien. Malta är ett av Europas mest multilingvistiska länder. Officiella språket är Maltesiska, en blandning mellan arabiska och italienska, samt engelskan. Större delen av befolkningen talar även italienska och en betydande minoritet franska och arabiska.