Reser.se » Resmål » Asien » Thailand » Historia

Historia

Runt år 1000 e. kr. emigrerade Thai-folket från södra Kina till det område som idag är Thailand. På den tiden styrdes regionen av bland annat khmerer och malaysier. Långt, långt före detta har det levt människoliknande varelser här på halvön. Det har hittats fynd som är uppskattningsvis mellan en halv miljon till en miljon år gamla, av arten Homo Erectus.
 
Forskarna är överens att för ungefär 3500 år sedan odlade man ris här, och använde sig av primitiva bronsverktyg och bronsvapen. Efter att de första thailändarna emigrerat in i landet så härskade fortfarande khmererna i området. Detta skulle snart ändras, och runt år 1238 utropades Sukhothai som kungadöme, och under denna perioden utvecklades det thailändska alfabetet. Det kungadömet rämnade dock år 1365, och ersattes snart av Ayutthaya kungadömet. För att differentiera Thailand från de övriga kungadömena i området så utropades Theraveda-buddhismen som officiell religion i landet, och dessutom författades Dharmashastra, en slags etisk kod som måste följas och som användes som lagstadgande fram till 1800-talet.
 
Ayutthaya plågades av inre stridigheter, och skulle eventuellt falla offer för burmaneserna. På 1500-talet kom portugiserna hit, och försökte kolonisera länderna i syöstra Asien. Ända fram till slutet av 1700-talet dominerade Ayutthaya området, men efter 17 års försök lyckades till slut burmaneserna erövra landet år 1767. År 1782 utropades Bangkok som huvudstad i riket under kung Rama I. 1826 blev makten i landet oroliga eftersom Storbritannien nu koloniserat bitar av grannlandet Burma. De skrev därför under ett avtal med Storbritannien som nu blev handelspartners istället. Detta gav dem lite mer andrum.
 
Thailand kallades Siam fram till 1939, sedan döptes det om till Prathet Thai – ungefärligen fri nation – och det heter det så än idag. Under åren 1945-1949 kallade man landet för Siam igen, men bytte tillbaka till Prathet Thai (eller helt enkelt, Thailand) igen. Den totalitära monarkin avskaffades år 1932, men ersattes tråkigt nog av en militär regering som förtryckte landet i 60 års tid. Thailand invaderade under denna tiden, år 1941, grannlandet Laos som var under franskt styre. Detta ledde till ett kort krig mellan de bägge nationerna, som Japan fick gå in och medla i. Till slut fick Frankrike ge med sig och släppa de aktuella territorierna.
 
Efter andra världskriget räknades Thailand som ett besegrat land eftersom de haft vissa avtal med Japan. Men det hade även kontakt med USA, och därför slapp de några negativa villkor i sin ”kapitulation”. De fick dock lämna tillbaka de områden de tillskansat sig några år tidigare till Frankrike och Storbritannien.
 
Åren 1973 och framåt har utmärkts av omvandlingen från en militärt styrd nation till en mer civilistisk nation. Det har inte alltid varit lätt, utan det har funnits många hinder på vägen. Under 2008 var flera regeringsbyggnader under ockupation av demonstranter som vill ha sann demokrati. Experter spår en mörk framtid för Thailand politiskt sett, med tanke på anarkin som rått under perioder i landet. Katastrof kan dock undvikas, och vi får alla hoppas att Thailand förblir helt och fridfullt.