Reser.se » Resmål » Asien » Maldiverna » Historia

Historia

Maldiverna har alltid haft en strategiskt viktigt lokalisering i Indiska Oceanen. Alla har velat ha ögruppen som sin eftersom den som kontrollerar den har större chans att styra handeln på havet. Portugiserna var först, sedan kom holländarna och sedan britterna. Inte förrän år 1965 blev så Maldiverna äntligen helt självständigt, även om en brittisk militärbas fick finnas kvar på en av öarna fram till 1976.
 
Men långt innan allt detta var Maldiverna ett buddhistiskt rike, som varade i 1,400 år. Man tror att buddhismen spreds till Maldiverna under 300-talet f. kr., under kejsar Asoka den store av Mauryariket. Asoka stod efter fälttåget i Orissa inte längre ut med all blodspillan som krigen förde med sig. Han tog till sig Buddhas lära, och valde att istället sprida sitt rike genom sina idéer och sin tro. Detta, tillsammans med en del arkeologiska fynd, har lett forskarna att tro att den buddhistiska eran kom från denna tid, spritt från Mauryariket.
 
Antingen år 1153 eller 1193 (forskarna är osäkra på vilket) konverterade den siste buddhistiska kungen från buddhism till Islam. Detta kan delvis förklaras av att muslimska handlare var väldigt viktiga under denna tidsperiod på 1100-talet e. kr. i Maldiverna.
 
Maldiverna fick sin politiska oavhängighet från det Storbritannien år 1965. Kung Muhammad Fareed Didi regerade då i tre år tills 1968, då monarkin avskaffades och demokrati infördes. Ibrahim Nasher blev president för den nya republiken Maldiverna, och under samma period ändrades det officiella namnet på landet från Maldive Islands till (the) Maldives. Maumoon Abdul Gayoom tillträdde som president år 1978, och han regerade i 30 år. Hans era var en era av politisk stabilitet, men han tillät inga oliktänkare och han drog in på dessas friheter på olika sätt. Vissa ser hans styre som diktaturisk.
 
2008 avsattes Gayoom efter 30 år vid makten, och Mohamed Nasheed tillsattes. Nasheed har nu i uppgift att få landet tillbaka på fötterna och göra det starkare än innan den stora tsunamikatastrofen på annandag jul år 2004, men det är en svår uppgift. President Nasheed har startat en fond för att samla in pengar som ska gå till att köpa land utanför Maldiverna ifall den globala uppvärmningen inte avtar – Maldiverna riskerar att sjunka i havet annars.