Reser.se » Resmål » Nordamerika » USA » Kommunikationer

Kommunikationer

Till USA kan tar du dig jätteenkelt med flygplan, du kan ofta flyga nästan ända fram till din slutdestination om du önskar, oavsett i vilken del av landet den ligger. USA har jättemånga stora internationella flygplatser dit flyg från exempelvis Europa flyger, men utöver detta finns i USA den mest utbredda inrikestrafiken för flyg i hela världen. Här kan du välja att flyga med såväl lågpris flybolag som vanliga flygbolag. Gemensamt för alla flygbolag i USA är dock att de inte är statligt ägda. USA är välkänt för att vara ett land för den som älskar att köra bil. Här är vägnätet på de allra flesta platser otroligt utbrett och enkelt att använda. Vägsystemet omfattar till exempel till störst andel stora motorvägar, vilka i USA kallas för Interstate Highways. Dessa binder ihop de stora städerna i landet och gör det enkelt för dig som privatperson att resa på egen hand med exempelvis en hyrbil. Om du inte vill hyra bil men ändå vill ta dig runt finns det även bussar som kör längre sträckor. Det är dessutom ett billigt sätt att förflytta sig. Både buss och bil är dessutom roliga färdmedel att använda i USA då du genom att åka genom landets vägnät får se andra delar än bara städernas kärnor.
 
Det går givetvis också att ta sig runt med tåg i USA, även om tågtrafiken inte är lika utbredd och populär som i Sverige och Europa. Järnvägsnätet är dock stort även om det på vissa platser inte är så utbrett som man skulle kunna önska, till exempel i Las Vegas regionen. Men järnvägen har ändå prioriterats och utvecklats då man transporterar mycket gods på järnvägen. Passagerartrafiken funkar bra och kan vara ett jättebra alternativ för dig som ska resa längre distanser.
 
Inom städerna är kommunikationen för dig som har bil ofta jättebra, då många amerikanska städer är anpassade efter bilåkandet och inte efter den promenerande. Detta gör att kollektivtrafiken på mindre orter inte är så pass bra som man skulle kunna önska, då man på sätt och vis förutsätter att medborgaren har bil. I större städer som New York är det dock inget problem alls att ta sig runt med tunnelbana elle buss och det är snarare precis tvärtom och mycket enklare att ta sig fram med kollektivtrafiken än med bil. Att åka kollektivt i storstäderna är dessutom en fördel då det ofta går snabbt och dessutom inte kräver att du hittar parkering.