Reser.se » Resmål » Nordamerika » USA » Historia

Historia

USA ligger i Nordamerika och enligt historikerna kom de första människorna hit för ungefär 12 000 år sedan. Det var då Indianerna som kom, vilka man tror härstammade från Asien. Från Europa kom de första besökarna ungefär vid 1000-talet, dessa var vikingar. Men det USA vi ser idag är helt annorlunda, även om Indianerna och besöken från Europa givetvis spelat en otroligt stor roll för landets historia och utveckling.
 
USA som vi ser det idag började ta form då det koloniserades av England under 1600-talet. Människor började då bosätta sig i landets östra delar, men under ungefär samma tid kom även människor från Spanien och Frankrike och bosatte sig i egna delar av landet. Ungefär hundra år senare gjorde de engelska kolonierna uppror i syfte med att förklara sig som självständiga, ett krig senare kom dessa att bli de 13 första delstaterna i USA och överbefälhavaren under kriget, George Washington, blev landets första president. Ytterligare hundra år senare började de förenta staterna, the United States of America (USA), att vidgas västerut och överta mer och mer landområden, genom såväl kolonistation, krig och köp. Övertaget av landytor var positivt för USA som land, men blev istället en stor börda för indianerna, då de dels fördrevs från sina marker, men även drabbades av förföljelser och mord.
 
Under 1800-talet utbröt också ett omtalad och omskriven inbördeskrig mellan den nordliga delen av USA och den sydliga. Kriget berodde till viss del på skillnaderna i människosyn mellan den sydliga och nordliga delarna av USA. I syd betraktades människor med mörk hy nämligen så sent som under denna tid som slavar. Efter kriget försvann slaveriet, men svarta förblev klassade som en andra och lite sämre klass, ett faktum som kom att ändras först runt 100 år senare. Under denna tid kom också invandringen från Europa att öka markant. Man räknar med att ungefär 50 miljoner människor flyttade till USA under denna tid, ungefär 1 miljon av dessa ska ha kommit från Sverige. Att så många flyttade hit berodde på att man såg stora möjligheter at lyckas i livet i USA. Övertaget av stora landytor och folkökningen ledde till att USA relativt snabbt kom att utvecklas till en stormakt ur såväl ett ekonomiskt som ur ett militärt perspektiv. De kom därefter under 1900-talet att delta i såväl första som andra världskriget och efter andra världskriget slut kom de tillsammans med Sovjetunionen att räknas som en av världens stormakterna. De två stormakternas skilda syn på styre och konfliktlösning ledde till kallakriget, där en ömsesidig kapprustning verkade, men konflikten avtog i samband med Sovjetunionens upplösning i slutet av 1900-talet. Än idag anses USA som ett av världens allra mäktigaste länder.