Reser.se » Resmål » Europa » Spanien » Kommunikationer

Kommunikationer

Kommunikationen i Spanien är väl utbyggd. I hjärtat av den ligger Madrid, mitt i landet. Man började bygga ut järnvägen år 1848 i landet. År 2004 uppskattade man att den totala spårlängden var nästan 15,000 kilometer. Alla de största städerna har järnvägsförbindelse, och man kan även ta sig till Frankrike och Portugal med järnvägen. Man har ingen sådan förbindelse med Andorra eller Marocko, men man diskuterar just nu möjligheterna till en undervattenstunnel till Marocko. Man uppskattar att vägnätet har en sammanlagd längd på ungefär 350,000 km, räknat 1997. Det finns två sorters motorvägar, Autovía och Autopista. Autopista är en bättre variant, med mjukare kurvor och bättre vägar, alltid minst två körfält i varje riktning och en skyddande mittrefug. Dessa vägar är ofta avgiftsbelagda. Autovía är ofta utbyggda gamla vägar som är av något sämre kvalitet, ej avgiftsbelagda och skarpare kurvor.
 
Maxhastigheten på bägge vägar är 120 km/timme. De viktigaste hamnarna är Barcelona, Valencia och Bilbao. Det finns över 150 flygplatser i landet, varav nära 100 är med asfalterade landningsbanor. De huvudsakliga flygplatserna är Madrid, Valencia, Barcelona, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Alicante och Teneriffa South.
 
I Spanien är flera stora flygbolag aktiva, bland andra Spanair, Pyrenair och Air Europa. Det finns 298 heliports, helikopterflygplatser i landet, räknat år 2009.