Reser.se » Resmål » Europa » Österrike » Historia

Historia

De första bevisen för människor i Österrike kommer från Hallstat. Det är lämningar från tidig järnålder. När kelterna invaderade landet år 279 f. kr. så tog de över saltgruvorna som fanns i trakten.
 
Runt år 150 f. kr. grundade de kungadömet Noricum. Det bestod av norra dagens Österrike, söder om Danube och Salzburg. Romarna fick slå på reträtten inför arméerna under ledning av kelten Hümmgor II. Romarna som kände till den kommersiella vikten av landområdet, såg till att genom fredliga aktioner och senare genom våld tilltvingade sig Noricum från kelterna. Caius Marius, romersk general och fältherre, såg till att rensa trakten från barbarer genom att utrota Teutonerna och Cimbrerna. Efter det koloniserade man regionen och införde romerskt bad och romerska vägar.
 
Under tidig medeltid (600-talet e. kr. och framåt) migrerade många från de slaviska folken till regionen som idag är Österrike. De beblandade sig med den romersk-keltiska populationen och bildade riket Carantania. Det riket täckte större delen av centrala och östra delen av dagens Österrike. Carantania förlorade sin självständighet till Bayern år 745. Detta brukar man säga är anledningen till att man idag talar tyska i Österrike. Bayern själv förlorade sin självständighet till fransmännen år 788. Under en kort tidsepok invaderade Ungrarna landet år 909, bara för att 945 besegras av Otto I av Tyskland och Italien. Leopold av Babenburg blev tilldelad landet år 976.
 
Första gången ordet Österrike (eller en variant av det) förekom i historien var år 996. Över de kommande 150 åren blomstrade landet upp, städer och kloster byggdes ut och skogar avverkades. 1278 tog kungen i Tyskland över makten över landet, Rudolf I av Habsburg. Han gav riket till sina söner, och ätten Habsburg skulle nu styra Österrika i 640 år.
 
De första 200 åren av denna dynasti utmärktes för de många delningar och föreningar av land och ägande som skedde. Land bytte ägare, krig vanns och krig förlorades. Vissa felsatsningar gjordes, som när man gifte bort kejsarens dotter till Napoleon och stödde hans invasion av Ryssland. Den invasionen gick verkligen inte bra – en tid efter det började man åter ändra sin policy. På 1900-talet hamnade man i ett storkrig på allvar: första världskriget. Österrike-Ungern, som det hette då, slogs tillsammans med Tyskland, Bulgarien och Turkiet mot i princip övriga Europa plus USA, Japan, Kanada och Australien. Det gick inte så bra denna gång heller, och efter kriget steg republiken Österrike ur askorna. Den republiken blev ganska kortlivad, eftersom den annekterades av Hitler och Tyskland under sent 30-tal. Efter 1945, när kriget var över, utropade Karl Renner Österrike till egen republik igen. Det skulle vara en republik fri från tyskt styre, och den finns kvar idag. 1995 gick Österrike med i EU.