Resmål » Europa » Italien » Colosseum

Colosseum

Den majestätiska amfiteatern Colosseums ruiner syns nästan vart man än befinner sig i Rom. Byggnaden är en kvarleva från den gamla romartiden, då bröd och skådespel höll invånarna glada och nöjda.
 
Byggnationen av Colosseum, eller Amphiteatrum Flavium som byggnaden egentligen heter, påbörjades år 70. Då höll den flaviska familjen kejsartronen och de byggde Colosseum som ett rent skrytbygge. Den skulle dels vittna om den rikedom staden hade under den tid familjen styrde över romerska imperiet, dels skulle den stilla upproriska tankar genom att underhålla massan. Brevid Colosseum stod en gång en 40 meter hög staty över kejsar Nero, en så kallad koloss. I närheten låg stadens gladiatorskolor och försörjningsbyggnader till den krävande teatern.
 
När byggnaden var klar år 79 invigdes den av kejsar Titus, som var nytillträdd på tronen. Invigningsfesten pågick i ett hundra dagar. Under den tiden hann 11 000 djur sätta livet till och ett oräkneligt antal människoliv förspilldes. Spelen kom att fortsätta på Colosseum till långt in på 400-talet. Några hundra år senare togs Colosseum över av den katolska kyrkan. Under en tid var Colosseum en kyrkobyggnad och något senare fick platsen fungera som kyrkogård.
 
År 1349 skakade en gigantisk jordbävning staden Rom. En del av sidorna på Colosseum kollapsade. De rasade stenarna återanvändes för att bygga andra verk runt om i staden. Idag går det tyvärr inte att hålla större evenemang i Colosseum. Skicket är för dåligt. Tidens tand och luftföroreningar har gjort att endast ett hundratal personer kan sitta på läktaren utan att den kollapsar. Men miljoner besökare passar årligen på att besöka Colosseum, som efter år 2007 räknas som ett av världens sju nya underverk.