Reser.se » ResmŚl » Afrika » Egypten » Historia

Historia

Redan 3000 år före Kristus började folk bosätta sig runt om Nilen och vid flodens delta. Egypten är en av världens första civilisationer, som uppkom redan runt 2000 år före Kristus. Det var på den här tiden ett kejsarstyrt, eller rättare sagt faraostyrt, slavsamhälle. Egyptierna var redan då igång med skrift och hade egna skriftsystem, papyrus och hieroglyfer. Här fanns även vetskap på ingenjörsnivå, tillräcklig för att bygga pyramiderna, vilket många tror skulle vara praktiskt taget omöjligt idag. I religionen dyrkade man solen och faraon, fram tills den siste faraon Kleopatra begick självmord och tog kejsardömets liv med sig i sitt fall.
 
Egypten styrdes sedan av en rad olika härskare och olika folkslag. Först styrde perserna landet varpå grekerna tog över. Efter det var det romarnas tur varpå bysantinska riket sedan övertog makten runt Kristi födelse. Sedan spreds sig kristendomen till Egypten som ett av världens första länder innan araberna runt 600 efter Kristus införde islam i landet. Vid den här tiden styrdes landet av lokala militärgrupper tills Osmanska riket tog över makten i landet år 1517.
 
Under 1800-talet självständigförklarade sig egyptierna från det osmanska riket. Samtidigt blev Egypten en viktig sambandslänk mellan Asien och Europa i och med färdigställandet av Suezkanalen. Storbritannien ville skydda sina investeringar i kanalen och ockuperade därför Egypten vilket även blev ett brittiskt protektorat år 1914. Egypten blev inte officiellt helt självständigt förrän efter andra världskriget och år 1953 blev Egypten en republik.
 
Från slutet av 1950-talet ledde Gamal Abdel Nasser Egypten. Nasser var kraftigt influerad av Sovjetunionen och länderna samarbetade flitigt fram tills Nassers död år 1970. Bland annat subventionerade Sovjet Egyptens förstatligande av jordbruket. Sovjet hade även flera militärbaser i Egypten.
 
I oktoberkriget, som varade under oktober 1973, var Egypten med bland de allierade arabstaterna i kriget mot Israel för att sedan bli det första landet som tecknade fredsavtal med Israel och sedan orienterade sig allt närmre USA. Detta ledde till mycket kritik från de övriga arabländerna.
 
Egyptens är det arabland där befolkning växt som snabbast under de senaste årtionderna. Detta har lett till att landets resurser är knappa, något som utövar stora påfrestningar på samhället och Nilen, som i princip alla egyptier är beroende av. Landet blir även exploaterad av turismen, samtidigt som det är en bransch som räddar många egyptier.